Offshore Grondwater

Internationaal onderzoek heeft het bestaan aangetoond van grote, prehistorische  grondwatervoorkomens langs kuststroken onder de zee en eilanden. Waterkwaliteit kan variëren van vers tot brak, terwijl de volumes doorgaans één of meerdere ordes groter zijn dan onshore grondwatervoorkomens. Zo zijn er inmiddels wereldwijd enkele tientallen van deze locaties bekend.

Het ontstaan voert terug tot de laatste ijstijd, het Weichsel, dat zo’n 12.000 geleden eindigde en waarin wereldwijd het zeespiegelniveau lager was dan in onze huidige interglaciaal, gemiddeld met zo’n 50 m. Dit resulteerde in kustlijnen die verder op zee lagen en de vorming van grondwater in deze kuststrook op soortgelijke wijze als dat hedendaags gebeurt. In veel gevallen is dit grondwater vervolgens beschermd door jongere, ondoorlatende afzettingen, waardoor waterkwaliteit behouden is gebleven.  Overigens zijn veel van de grote grondwatersystemen, bijvoorbeeld in het Midden Oosten, ook terug te voeren op deze ijstijd.

Met een sterke basis in wetenschappelijk onderzoek is Nectaerra (voorheen Sea Spring Water) het eerste bedrijf wereldwijd dat zich richt op het wetenschappelijk en commercieel exploreren en ontwikkelen van dit offshore grondwater. Innovatief gebruik van technologie en kennis uit de water, petroleum en wetenschappelijke wereld heeft aangetoond dat duurzame ontwikkeling van dit offshore paleogrondwater mogelijk is voor lange periodes en tegen aanzienlijk lagere kosten dan welke wijze van zeewaterontzilting ook. En in volumes die het interessant maken voor zowel kleine als grote, industriële toepassingen.

In een notendop zijn de belangrijkste elementen bij exploratie van paleogroundwater:

    • Sterke conceptuele, associatieve kennis over natuursystemen en grondwaterexploratie;
    • Toepassing van wetenschappelijke kennis op het gebied van paleoklimatologie, paleogeografie en aanverwante wetenschappen;
    • Inzet van olie & gas expertise en technologie voor het interpreteren en modelleren van complexe en extensieve strata en datasets, waaronder seismiek en olieputten;
    • Toepassing van conventionele en innovatieve geofysische apparatuur, waaronder offshore EM (elektromagnetisme);
    • Samenwerking met lokale specialisten en gebruik maken van alle aanwezige informatie om een duurzame oplossing te garanderen