Veldonderzoek

Nectaerra voert veldonderzoek uit om de belangrijkste hydrologische parameters in zowel de bodem, water als atmosfeer te bepalen.; als onderdeel van studies waarvoor Nectaerra ook technisch advies levert. De meerwaarde wordt geleverd doordat de adviseur ook aanwezig is bij het veldonderzoek en daarbij de belangrijkste waarborg is dat metingen optimaal uitgevoerdt worden qua nauwkeurigheid en locatie, terwijl in het veld metingen bijgestuurd kunnen worden op basis van de bevindingen.

Nectaerra voert het volgende technisch veldonderzoek uit:

  • Het installeren en onderhouden van in-situ metingen aan waterpeil, bodemvocht, infiltratiecapaciteit, waterspanning en doorlatendheid;
  • Het uitvoeren van elektromagnetische en elektrische sonderingen ter bepaling van bodemopbouw en grondwaterstand;
  • Het plaatsen van peilbuizen in combinatie met verdere meetapparatuur zoals divers;
  • Het uitvoeren van landmetingen met GPS en DGPS;
  • Het uitvoeren van gamma-ray en weerstand logging in waterputten;
  • Het samenstellen en installeren van meteorologische stations en regenmeters.