Over ons

NECTÆRRA is een onafhankelijk bedrijf in onderzoek en advies voor water en duurzame landbouw. Wij ondersteunen klanten in binnen- en buitenland door het implementeren van:

Geohydrologie
• Grondwaterexploratie, veldwerk en monitoring, analyses en (zoet-zout) modellering, irrigatieontwerp

Stedelijk hydrologie en waterbeheer
• Riooldatabeheer, stresstesten, rioolontwerp met oog voor bodem

Natuur-inclusieve landbouw
• Ontwerp en implementatie van duurzaam teelten, agroforestry, bodemverbetering en de omgang en herstel van verzilting

Cover en companion crops
• Samenstelling en levering van cover en companion crops ter ondersteuning van teelten en bodemherstel

Met achtergronden in hydrologie, agronomie en engineering is het onze passie om water en uitdagingen om te zetten in duurzame oplossingen waarvan klanten begrijpen dat ze die kunnen en kunnen toepassen. Innovatief waar nodig, maar altijd de voordelen in de gaten houdend. Ontwerpen en oplossingen die in harmonie zijn met de omgeving en de klant.

Onze thuisbasis is Nederland, een land met een lange geschiedenis in water en landbouw, en een sterk netwerk van private en publieke organisaties.

Uw betrouwbare partner in hydrologie en duurzame landbouw.