Bedrijf

 

NECTÆRRA is een onafhankelijk bedrijf dat water- en bodemonderzoek en adviesdiensten levert.

Wij ondersteunen klanten in binnen- en buitenland door het implementeren van:
• Geohydrologische diensten: exploratie, veldwerk en monitoring, analyses en (zoetzout)modellering
• Diensten voor duurzaam land- en waterbeheer, inclusief waterwinning, stedelijk water en overstromingsbeheer
• Landbouwwaterdiensten: waterbehoud en -beheer, irrigatieontwerp en monitoring
• Diensten op het gebied van landbouwteelt: duurzaam boerderijontwerp, agroforestry, bodembeheer en controle en sanering van het zoutgehalte van de boerderij

Ons bedrijfsmodel draait voornamelijk om het leveren van alleen de hoogst gekwalificeerde professionele experts, met behoud van een eerlijk beloningssysteem met weinig overhead en dus kosten voor onze klanten.

Met achtergronden in hydro(geo)logie, bodem- en landbeheer en engineering is het onze passie om water en uitdagingen om te zetten in duurzame oplossingen waarvan klanten begrijpen dat ze die kunnen en kunnen toepassen. Innovatief waar nodig, maar altijd de voordelen in de gaten houdend. Ontwerpen en oplossingen die in harmonie zijn met de omgeving en de klant.

Onze thuisbasis is Nederland, een land met een lange geschiedenis in water en landbouw, en een sterk netwerk van private en publieke organisaties.

Uw betrouwbare partner in hydrologie en duurzaam land- en waterbeheer.