Werkveld

Bij NECTÆRRA bieden we de volgende expertise en diensten op de volgende gebieden

Grondwater hydrologie

De kern van wat we doen ligt in de grondwater- en aardwetenschappen. Begrijpen hoe zoet en brak grondwater zich gedraagt, en welke kansen en uitdagingen er zijn in de stedelijke en landelijke omgeving.

Agrarisch waterbeheer en irrigatie

Een uitdagend en belangrijk gebied, het gaat over het vinden van klimaatslimme oplossingen om water op een boerderij te oogsten, hergebruiken en distribueren, en om irrigatie af te stemmen op de gewasbehoeften, zonder water te morsen.

Stedelijk water, klimatologische stresstests en rioolontwerp

Door de klimaatverandering wordt het steeds moeilijker om veilige omstandigheden te bieden om met water te leven in stedelijke gebieden.

Waterveiligheid

Dijken en dijken, vooral in Nederland, beschermen mensen en waardevolle hulpbronnen tegen overstromingen, en het begrijpen van het gedrag van water in en rond dijken is het werk van hydrologen.

Offshore grondwateronderzoek

De meeste mensen weten niet dat er wereldwijd zoet en brak water onder de zeebodem bestaat en Nectaerra is het eerste bedrijf ter wereld dat dit water actief gaat verkennen en ontdekken.

Duurzame, commerciële landbouw

Boeren voor de toekomst is volgens ons boeren met de natuur, maar winst voor de boeren voorop. Via ons zusterbedrijf SOWATRSOil, WAter, TRees – proberen we precies dit te doen.

Veldwerk Water Management Waterveiligheid Geologie Hydrologie Waterbeheer