Geologie

Veldwerk Water Management Waterveiligheid Geologie Hydrologie Waterbeheer

De geologie vormt de basis voor het watersysteem. Vanuit een begrip over het ontstaan en functioneren van het aardwetenschappelijke systeem is een verdere analyse mogelijk van bodemeigenschappen die van invloed zijn op water.

De schaalgrootte varieert hierbij van grote een regionale schaal waarop formaties, structuren en breuken zijn ontstaan, tot de kleine schaal waarop sedimentologische processen van invloed zijn op bijvoorbeeld doorlatendheid, verdamping of infiltratie.

Nectaerra heeft vooraanstaande geologen die hun sporen hebben verdiend in de water sector, maar ook de olie & gas sector en de wetenschap. Onze diensten zijn hoogwaardig, zoals het geologisch exploreren en modelleren van weinig onderzochte gebieden buiten Nederland. Hierbij worden methodes ingezet en data geanalyseerd die in Nederland vaak minder gebruikt worden, zoals 2D en 3D seismische interpretatie, petrofysische analyse en geologisch modellering met krachtige Kingdom en Petrel software.

Werkzaamheden bestaan onder meer uit:

  • Drainage basin analyse & modellering
  • Lithofacies bepaling
  • Geofysische en seismische interpretatie
  • Petrofysische en log analyse
  • Stratigrafische correlatie
  • Sedimentologische analyse
  • Geologisch karteren
  • Geologisch en hydrologisch modelleren

Typische vraagstukken

  • Ontstaansgeschiedenis gebied?
  • Afzettingsmilieu formaties, facies?
  • Structurele setting, breuken?
  • Hydraulische eigenschappen?
  • Afzetting en distributie reservoir lagen?
  • Sedimentologische eigenschappen?