Hydrologie

Veldwerk Water Management Waterveiligheid Geologie Hydrologie Waterbeheer

Binnen de hydrologie komt alle kennis samen over het ontstaan en functioneren van het watersysteem, en de gevolgen van ingrepen op het systeem. Met name bij de grondwaterverkenningen is de onbekendheid en onduidelijkheid vaak groot en ligt een belangrijke rol bij geologisch, geografisch, klimatologisch en geofysisch onderzoek.

Modellering van het grondwatersysteem is in veel gevallen noodzakelijk – en ook een efficiënte wijze van datamanagement – om het gedrag van grondwater te vatten en ingrepen op het grondwater in kaart te brengen, zoals bijvoorbeeld waterwinning.

Nectaerra voert dit type onderzoek zeer specialistisch uit, gebruik makende van de vooraanstaande kennis hierover uit de water sector, de petroleum sector en de wetenschap.

Nectaerra is het eerste bedrijf ter wereld dat zich ook richt op de exploratie en ontwikkeling van offshore grondwater.

Werkzaamheden omvatten:

  • Hydrogeologische systeemanalyse
  • Remote sensing en GIS
  • (Paleo)klimatologie & geografie
  • Analyse zout-zoet grondwater en verzilting
  • Pompproeven en overig veldwerk
  • Grondwatermodellering
  • Putontwerp

Typische vraagstukken

  • Ruimtelijke verspreiding grondwater?
  • Welke waterkwaliteit?
  • Waar komt het grondwater vandaan?
  • Hoe wordt het grondwater gevoed?
  • Waar infiltreert of kwelt grondwater?
  • Welke interactie met omgeving en oppervlakte?
  • Zoet-zout gedrag?
  • Hoeveel waterwinning en hoe veilig?