Stedelijk waterbeheer

Veldwerk Water Management Waterveiligheid Geologie Hydrologie Waterbeheer

Elke stedelijk watersysteem is anders, gedreven door verschillen in neerslag, opslag, verlies en in- en uitstroming, maar centraal staan altijd twee thema’s: schoon water en droge voeten.

Er is alleen geen standaard blueprint hoe hiermee om te gaan, en de weging van factoren zoals bodemeigenschappen, topografie, neerslageigenschappen, eisen voor vers water, organisatie, informatie en beschikbaar budget, bepalen de visie en strategie over stedelijke hydrologie.

Hierin voelen we ons thuis. Het analyseren van hydrologische systeem en het verzamelen van informatie over relevante factoren en wegingen. Het uitvoeren van complexe rioolberekeningen en modelstudies.

Het ontwikkelen van een management strategie die realistisch is. Het optimaliseren van de kosten en toegevoegde waarde van de maatregelen.

Werkzaamheden zoals:

  • Uitvoeren van hydraulische berekeningen
  • Opstellen en uitvoeren van meetplannen
  • Validatie hydraulische modellen
  • Integratie riolering en stedelijk water in modellen

Typische vraagstukken

  • Hoe worden riolering en zuiveringstechnische werken verder geoptimaliseerd?
  • Wat effecten zal klimaatontwikkeling hebben op wateroverlast?
  • Hoe leidt het functioneren van het watersysteem tot wateroverlast en hoe is dit te verbeteren?
  • Hoe kan informatievoorziening worden ontworpen om beslismodellen maximaal te ondersteunen?
  • Welke effecten hebben stedelijke ontwikkelingen op het functioneren van het watersysteem en waterveiligheid?