Watermanagement

 

Meer dan andere disciplines vereisen de toepassing van stedelijke drainage en (stedelijke en landelijke) waterwinning en -opslag een breed begrip van de werking van het watersysteem en een duidelijk kader waarbinnen moet worden gewerkt. Zonder dit blijven de oorzaak en het gevolg van bijvoorbeeld regenwaterlozingen en overstromingen, of effectieve maatregelen langs de waterketen om overstromingsrisico’s te verminderen, een zwarte doos. Het wordt nog uitdagender wanneer afvoer- en opslagmaatregelen worden gecombineerd met maatregelen om water effectief te hergebruiken. Bekendste oplossingen zoals een waterton in de tuin vergen weinig verbeeldingskracht, maar meer complexe systemen zoals grondwater 3R (recharge, retention, reuse) vereisen een uitgebreid begrip van het watersysteem en de hydrogeologische (bodem)eigenschappen. Helaas is dit kennis die nog soms niet wordt onderkend of schaars is te vinden. Daarnaast spelen andere randvoorwaarden voor succes ook een belangrijke rol: is er voldoende kennis aanwezig over de problematiek en mogelijke oplossingen (onderzoek), is data en informatie snel en overzichtelijk beschikbaar om te helpen bij besluitvorming, zijn medewerkers in staat pro-actief en met kennis van zaken de stappen te nemen die nodig zijn voor verbetering?

Bij dit soort vraagstukken, uiteenlopend van (grond)waterbeheer tot stedelijke water en waterveiligheid, kan Nectaerra klanten ondersteunen. Bijvoorbeeld via procesmatig of technisch advies en Decision Support Systemen (DSS) om de complexiteit, beslissingsmomenten en oorzaken en gevolgen in het watersysteem te helpen begrijpen en beheersen. Deze routekaarten kunnen worden opgesteld om de besluitvorming op een zeer hoog niveau te vergemakkelijken, tot meer uitgebreide systemen waarbij de gebruiker wordt ondersteund door een database met relevante achtergrondinformatie, zoals nationale wetgeving, regionale beleidsrichtlijnen, casestudies, best practices etc.

Gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten, bewezen methoden en met een uitgebreid professioneel netwerk, kan NECTÆRRA helpen een (grond)watersysteem te begrijpen en te helpen om betrouwbare, kosteneffectieve en milieuvriendelijke oplossingen te ontwikkelen.

  • Wat zijn de typische functionaliteiten van de watersystemen?
  • Wat zijn de relaties tussen oppervlaktewater en het grondwater?
  • Wat zijn de effecten van klimaatverandering op de hydrologische processen?
  • Hoe kunnen we klimaatverandering opvangen door het watersysteem te veranderen?