BEMEMALINGSADVIES MET RETOURBEMALING

In Zeist is de gemeente voornemens een fietstunnel aan te leggen onder de Utrechtseweg door, ter hoogte van de kruising met De Dreef. Met een lengte van ca. 200 m ligt deze tunnel grotendeels onder grondwaterniveau. Tijdens de graaf- en installatiewerkzaamheden dient het grondwaterniveau daarom tijdelijk verlaagd te worden, waarbij rekening wordt gehouden met de effecten daarvan op de omgeving, waaronder een grondwaterwingebied dat onmiddellijk tegen het werkgebied aan ligt. Complicerende factor daarbij is de hoge doorlatendheid van de zandondergrond. Er is gekozen voor een bemaling met een serie retourbemalingen die de omgevingsinvloeden beperken en een werkbare situatie opleveren.

Projects