DATABASE ROOILBEHEER & GWSW CONFORMATIES

Het up-to-date houden van de rioolbeheerdatabase is erg belangrijk. Met behulp van een juist gevulde database is het tevens mogelijk om middels een aantal stappen een nulmeting of een klimaat stress-test uit te voeren. Naast het bijhouden van de rioolbeheerdatabase is het ook erg belangrijk dat de gehanteerde definities eenduidig gebruikt worden, volgens de door Rioned geïnitieerde ontologie: GWSW, het Nederlands Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (https://www.riool.net/gwsw-nulmeting).

Nectaerra heeft reeds voor meerdere gemeentes een nulmeting uitgevoerd om de gemeentelijke rioolbeheerdatabase te conformeren aan de GWSW-ontologie.

Projects