MUTATIES RIOOBEHEERDATABASE EN HYDRAULISCHE PARAMETERINVOER

Ter voorbereiding op de hydraulische nulmeting heeft Nectaerra ondersteuning geboden voor het herzien, aanvullen en corrigeren van de gemeentelijke rioolbeheerdatabase (zowel uit Kikker; https://www.riodesk.nl/als Obsurv https://obsurv.nl/). Tevens zijn hierbij de hydraulische parameters van de aanwezige voorzieningen (zoals gemalen, bergbezinkvoorzieningen en overstorten) ingevoerd ter voorbereiding op de uit te voeren klimaatstresstest.

Projects